CONDICIONS GENERALS D'ÚS

Informació General.

La titular d'aquesta pàgina web és M. DOLORS VILLADELPRAT amb NIF nÚm. 38.410.466-Y, i domicili a Barcelona, C/ Nou 32, 08830 Sant Boi de Llobregat. Per a qualsevol consulta o suggeriment l'usuari d'aquesta pàgina web pot utilitzar qualsevol dels mitjans a la seva disposició:

  • Tel. (+34) 93 654 33 28
  • Mòbil (+34) 662 047 492
  • Correu electrònic: info2@villadelprat.com

Objecte de la pàgina web.

La present pàgina web (www.villadelprat.com), propietat de M. DOLORS VILLADELPRAT, ha estat creada i dissenyada per donar a conèixer i permetre l'accés general de tots els usuaris d'Internet.

El present Avís Legal té com a objecte establir les Condicions Generals que regulen l'accés i Ús general de la citada pàgina web per part de tots els usuaris que la visitin, de manera que l'accés i Ús d'aquesta implica necessàriament, la submissió i acceptació de les Condicions Generals citades incloses en aquest Avís Legal. M. DOLORS VILLADELPRAT es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents disposicions d'accés i Ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració de la seva pàgina web. Per això es recomana que l'usuari llegeixi detingudament les condicions generals cada vegada que vulgui entrar i fer-ne Ús, ja que aquestes poden sofrir alguna/es modificacions.


Accés a la web.

L'usuari pot accedir de forma gratuïta i lliure a la pàgina web, llevat pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel Proveïdor d'Accés a Internet (ISP) contractada pel seu compte.

La titular d'aquesta pàgina web es reserva el dret a interrompre l'accés a la seva pàgina web en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius de seguretat, de control, de manteniment, per errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa.

En conseqüència, en cap cas la titular d'aquesta pàgina web es responsabilitza de les conseqüències d'eventuals interrupcions, ja que no pot garantir garanteix la fiabilitat, la disponibilitat, ni la continuïtat de la seva pàgina web.


Ús de la pàgina web.

La utilització de la pàgina web per qualsevol persona atribueix la condició d'Usuari, el qual accepta que l'Ús és sota la seva exclusiva responsabilitat.

L'usuari es compromet a no utilitzar la informació i serveis que M. DOLORS VILLADELPRAT posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l'ordre pÚblic i, en general, a fer un Ús conforme a les presents condicions generals.

Especialment, queda prohibit l'Ús de la pàgina web amb finalitats lesives a la titular d'aquesta pàgina web que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) de M. DOLORS VILLADELPRAT o de tercers, en el seu cas.

L'usuari pot descarregar els continguts que desitgi de la pàgina web i, quan sigui necessari, M. DOLORS VILLADELPRAT l'informarà sobre les especificacions tècniques necessàries per a procedir a la descàrrega d'informació i continguts de la seva pàgina web.

L'usuari s'abstindrà d'obtenir, o d'intentar obtenir, els Continguts per mitjans o procediments diferents dels quals en cada cas s'hagin posat a la seva disposició o hagin indicat a l'efecte o dels que s'utilitzin habitualment a Internet. En aquest sentit, es prega a l'usuari que faci atenció a aquests missatges d'avís, ja que la titular d'aquesta pàgina web no es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin sofrir els equips informàtics de l'usuari perquè aquest hagi usat de forma indeguda o negligent la pàgina web.


Continguts.

Els continguts de la pàgina web són posats a disposició de l'usuari per M. DOLORS VILLADELPRAT com a informació pròpia o en el seu cas, de tercers. La titular d'aquesta pàgina web posarà els mitjans raonables a la seva disposició a fi que els continguts inclosos a la seva pàgina web siguin exactes i estiguin actualitzats.


Enllaços de tercers a la pàgina web.

L'usuari d'Internet que vulgui introduir un link des de la present pàgina web haurà d'obtenir prèvia autorització de M. DOLORS VILLADELPRAT per escrit. A més, haurà de complir les següents obligacions:


Enllaços de tercers a la pàgina web.

No obstant això anterior, l'Usuari podrà visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels Continguts per al seu exclusiu Ús personal i privat en els seus sistemes informàtics (programari i maquinari), sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional, així com la seva distribució, modificació, alteració o descompilació. La infracció de qualsevol dels drets citats pot constituir una vulneració de les presents condicions, així com un delicte castigat d'acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal.


Propietat Industrial i Intel·lectual.

Tots els continguts (d'ara endavant, els 'Continguts') de la pàgina web són propietat intel·lectual de M. DOLORS VILLADELPRAT llevat que s'especifiqui el contrari. A títol merament enunciatiu s'inclouen entre els continguts les imatges, fotografies, els texts, gràfics, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font. De la mateixa manera, les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat exclusiva de M. DOLORS VILLADELPRAT llevat que s'especifiqui el contrari. L'Usuari haurà de respectar a tota hora tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre la pàgina web, de titularitat de M. DOLORS VILLADELPRAT. Queda expressament prohibida la cessió dels drets de propietat intel·lectual sobre la present pàgina web.

En concret, està prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pÚblica, posada a disposició, extracció, reutilització, retramesa o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d'ells, llevat dels els casos que estigui legalment permès és a dir autoritzat pel titular dels corresponents drets.

No obstant això anterior, l'Usuari podrà visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels Continguts per al seu exclusiu Ús personal i privat en els seus sistemes informàtics (programari i maquinari), sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional, així com la seva distribució, modificació, alteració o descompilació. La infracció de qualsevol dels drets citats pot constituir una vulneració de les presents condicions, així com un delicte castigat d'acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal.


Enllaços a altres pàgines web.

No ens fem responsables de les polítiques de privacitat d'altres pàgines web encara que l'enllaç hagi estat facilitat per la nostra pròpia pàgina. Recomanem que llegeixi amb atenció la política de cada pàgina per la que navega i es posi en contacte amb el propietari per a qualsevol dubte al respecte. Així mateix, si obté l'enllaç a la nostra pàgina web a través d'alguna web aliena, no ens fem responsables de la política de privacitat o pràctiques d'aquesta pàgina externa.


Responsabilitat.

En qualsevol cas, l'Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que M. DOLORS VILLADELPRAT pugui sofrir com a conseqüència de d'incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per aquest Avís Legal o, en el seu cas, per les condicions particulars que siguin d'aplicació.


Accés a la Pàgina web.

M. DOLORS VILLADELPRAT no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'Usuari que portin causa d'errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la pàgina web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.


Protecció de dades personals.

M. DOLORS VILLADELPRAT posa a disposició dels usuaris la Política de Privadesa de la pàgina web amb informació detallada pels usuaris.


De la qualitat del servei.

L'accés al Portal no implica l'obligació per part de la titular d'aquesta pàgina web de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics danyosos. La titular d'aquesta pàgina web no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei del Portal.


Dels Continguts.

La titular d'aquesta pàgina tampoc es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada al web ni dels danys i perjudicis produïts en l'Usuari o tercers amb motiu d'actuacions que tinguin com a Únic fonament la informació obtinguda a través de la pàgina web.


Legislació i Jurisdicció aplicable.

Les presents Condicions d'Accés queden subjectes a l'ordenació jurídica espanyola. Per la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l'accés a la pàgina web, l'usuari i M. DOLORS VILLADELPRAT acorden sotmetre's expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renÚncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.