• Olis

S'accepten encàrrecs. Retrats, mides i temàtica especials. Demaneu pressupost sense compromís.
Els olis són pintats sobre tela de lli entelada sobre bastidor de fusta tipus espanyol.

+ info