M. Dolors Villadelprat

La pintora M. Dolors Villadelprat ha incorporat a la seva extensa trajectòria artìstica, l'execució i edició d'obra gràfica original.

Litografies d'estampació artesanal que són el resultat del treball directe de la pintora sobre la planxa. Tantes planxes com tintes siguin necessàries per aconseguir l'efecte dels colors desitjat.

L'edició de cada model és limitada i irrepetible. Numerada i firmada per l'artista.
Aquestes litografies artesanals han estat estampades sobre paper ARCHES de 250gr.

L'edició de cada model consta de 125 exemplars numerats, mé 10 P/A (Proves d'artista). Cada litografia va acompanyada d'un certificat d'autenticitat firmat per l'autora.

Totes les obres d'aquesta web estan inscrites en el Registtre de la Propietat Inteŀlectual, i en queda prohibida la reproducció total o parcial.

Un obsequi diferent

Les persones i les entitats ens demostrem l'afecte, l'estimació o la gratitud obsequiant-nos regals i detalls. Aquest fet ens fa sentir més a prop i ens iŀlusiona.

Ja sigui per a coŀlaboradors, clients, proveïdors... o bé familiars i amics.

Per un preu mòdic tindreu una presentació de regal especial. Especifiqueu-ho en la vostra comanda.

Les litografies escollides les farem arribar a cada destinatari a l'adreça on vosaltres ens indiqueu: nosaltres ens ocupem de tot!

Recordeu que no hi ha comanda mínima.